Zdieľanie
Teplovodný kotol na spaľovanie dreva radu D
Sme predajcom kotlov od slovenského výrobcu MAGA s.r.o.  Ponúkame Vám nasledujúce kotly na tuhé palivá:   METÁL MONT MKM spol. s r.o.
Športová 403
929 01  Veľké Dvorníky
SLOVAKIA


Prevádzka - Telephely - Factory:
Športová 403
929 01  Veľké Dvorníky
SLOVAKIA  
tel.: +421 905 952 075 (predaj kotlov, oceľové konštrukcie, management)
  tel.: +421 905 526 897 (žeriavnícke práce, oceľové konštrukcie)
e-mail:  metalmont@metalmont.com

IČO: 36 278 921
DIČ: 20 22 117 680
VAT (NIP): SK2022117680Predaj kotlov - Kazán eladás:

tel.: +421 905 952 075
e-mail:  kotol@metalmont.com Spoločnosť je zapísaná: Okresný súd vTrnave, č. 17955/T

 sme registrovaným platcom DPH