Share
Teplovodný kotol na spaľovanie dreva radu D

 

   METÁL MONT MKM spol. s r.o.
Športová 403
929 01  Veľké Dvorníky
SLOVAKIA


Prevádzka - Telephely - Factory:
Športová 403
929 01  Veľké Dvorníky
SLOVAKIA


tel.: +421 905 526 897
tel.: +421 905 952 075
e-mail:  metalmont@metalmont.com


IČO: 36 278 921
DIČ: 20 22 117 680
VAT (NIP): SK2022117680Predaj kotlov - Kazán eladás:

tel.: +421 905 952 075
e-mail:  kotol@metalmont.com Spoločnosť je zapísaná: Okresný súd vTrnave, č. 17955/T

 sme registrovaným platcom DPH