Share
Teplovodný kotol na spaľovanie dreva radu D

Pelety

 

Drevené pelety sú palivom ktoré je 100% prírodné. Na ich výrobu sa používajú odpady z drevospracujúceho priemyslu ako piliny a hobliny. Pelety sa vyrábajú bez použitia chemicko-syntetických prostriedkov. Hmota je pri vysokej teplote a tlaku zlisovaná do valčekov (granulí) kruhového prierezu o priemere obvykle 6 mm. Pre spaľovanie peliet je potrebné používať špeciálne spaľovacie zariadenie s automatickou prevádzkou. Na základe automatického prispôsobovania výkonu sa dosahujú značné úspory energie. Horením peliet vzniká malé množstvo popola ( v bežnom rodinnom dome je to 1,5 kg popola ) ktorý je výborným hnojivom do záhrady. Výhrevnosť 1kg peliet je 17 500 kJ/hod a zodpovedá 0,5 m3 plynu. Zásobník na pelety sa konštruuje tak, aby zariadenie vydržalo v prevádzke 3 až 5 dní bez obsluhy v závislosti na počasí.
 

Zariadenia vhodné na spaľovanie peliet:

 


Pre viac informácie kontaktujte nás, radi Vás poradíme!

Tel: +421 905 952 075 

E-mail: kotol@metalmont.com