Share
Teplovodný kotol na spaľovanie dreva radu D

Drevo

Vlhkosť dreva je jedným z najdôležitejších činiteľov, ktorý má vplyv na jeho výhrevnosť. Z tohto dôvodu je pre spaľovanie vo vašom kotly najvhodnejšie dobre preschnuté drevo. Vlhké drevo má podstatne zníženú účinnosť nakoľko veľká časť vydaného tepla sa spotrebuje na odparovanie vody, ktorá v dreve môže dosahovať až 75% objemu.

Pri pálení vlhkého dreva vzniká veľké množstvo dymu a vodnej pary. Dym ktorý sa viaže na vodnú paru vytvára decht, ktorý je pre Váš kotol najväčším nepriateľom nakoľko obsahuje kyselinu sírovú ktorá rozožiera kovové časti kotla s ktorými príde do kontaktu. Z tohto dôvodu sa nielen znižuje účinnosť ale aj životnosť kotla.
 

Výhrevnosť dreva:

  • 1kg vlhkého dreva ( vlhkosť 40% ) vyrobí 8 370 až 10 467 kJ/hod
  • 1kg suchého dreva ( vlhkosť 20% ) vyrobí 14 650 až 16 750 kJ/hod
 

Zariadenia vhodné na spaľovanie dreva do 20% vlhkosti:

  

Zariadenia schopné spaľovať drevo väčšej vlhkosti ako 20%:

 
elado-tuzifa-arak.jpg (745×275)


Pre viac informácie kontaktujte nás, radi Vás poradíme!

Tel: +421 905 952 075 

E-mail: kotol@metalmont.com